DESPRE PROIECT


Proiectul „Insertia elevilor din invatamantul liceal pe piata muncii, prin stagii de pregatire eficienta si inovatoare” se adresează elevilor din Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”, profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului”, specializarea „Industrie alimentară” şi îşi propune implicarea acestora în stagii de pregătire practică eficiente şi de calitate, bazate pe resurse de învăţare practică. Se urmăreşte, pe de o parte, facilitarea procesului de tranziţie a elevilor de liceu de la şcoala la viaţa activă şi inserţia acestora pe piaţa muncii, iar, pe de alta parte, imbunătăţirea calităţii programelor de învăţare la locul de muncă şi sprijinirea elevilor în luarea celor mai bune decizii referitoare la oferta de muncă existentă sau continuarea studiilor prin activităţi de consiliere şi orientare profesională.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea procesului de inserţie pe piata muncii a elevilor din unitatea şcolară sprijinită, prin participarea la stagii de pregătire practică eficiente şi de calitate, bazate pe resurse de învăţare practică.

Obiectivele specifice


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Cresterea sanselor de ocupare profesionala dupa absolvire pt. minim 260 de elevi, prin elaborarea si furnizarea de programe de invatare la locul de munca prevazute in curriculumul obligatoriu, care sa acopere sprcializari din industria alimentara;

2. Dezvoltarea relatiei de parteneriate nationale si transnationale, intre unitatea scolara beneficiara si cel putin 2 agenti economici din Romania, precum si parteneriate intre organizatia transnationala ce participa la implementarea proiectului si agenti economici din strainatate, in scopul facilitarii integrarii elevilor pe piata muncii, prin derularea unor stagii de practica si vizite de studiu;

3.Cresterea oportunitatilor de insertie pe piata muncii pt. cel putin 260 de elevi, in urma participarii sistematice la sesiuni de consiliere si orientare profesionala, cu scopul luarii unei decizii informate privind alegerea realista a studiilor viitoare sau a profesiei.

4.Optimizarea instrumentelor, resurselor de invatare, precum si a sistemelor de monitorizare si evaluare a invatarii practice, in vederea furnizarii de programe de stagii de practica de calitate

Activitatile proiectului


Se va constitui un grup de experti care sa implementeze, monitorizeze si evalueze programele de stagii de practica, se va realiza analiza de nevoi in vederea optimizarii programului, in functie de rezultatele anterioare, din ultimii 3 ani ai stagiilor desfasurate, iar in urma rezultatelor acestor intalniri se vor constitui doua focus-grupuri, la care vor participa cel putin 2 potentiali angajatori si un esantion de 25 de elevi fiecare, in vederea identificarii nevoilor acestora de formare.

De asemenea, unitatea de invatamant preuniversitar implicata in acest program va incheia un numar de minim doua parteneriate cu companii publice sau private din industria alimentara, merceologie, restaurante/food services/catering, relevante pt. domeniul vizat de program, in scopul facilitarii integrarii elevilor pe piata muncii, companii cu care s-a mai colaborat in trecut, dar si firme cu care urmeaza sa se stabileasca relatii parteneriale si de colaborare.

Vor fi create materiale, care ulterior vor fi utilizate in stagiile de practica: materiale suport/kit pt. stagiile de lucru/pregatire practica, se vor realiza intalniri (workshopuri) cu participarea expertilor in consiliere si orientare profesionala in vederea analizei si configurarii instrumentelor de consiliere si orientare profesionala, elaborarii unor planuri de interventie.

Se vor organiza 2 seminarii tematice de informare si constientizare a elevilor privind importanta participarii la sesiunile de consiliere si orientare profesionala pt. luarea unei decizii corecte privind alegerea viitoarelor studii sau a profesiei dupa absolvire, in concordanta cu cerintele actuale ale pietei muncii, la care se vor imparti materiale de informare si constientizare gandite de expertii din cadrul proiectului. Vor fi organizate 2 seminarii de prezentare a celor mai relevante rezultate/materiale obtinute in urma derularii proiectului, de diseminare a rezultatelor, masuri post-implementare.

Activităţile menţionate au în vedere obţinerea următoarelor rezultate:

• Identificarea nevoilor elevilor in ceea ce priveste stagiile de practica: 2 focus-grupuri, 50 de elevi participanti, 2 potentiali angajatori implicati;
• Două planuri de interventie dezvoltate;
• Două seminarii tematice de informare a elevilor;
• 260 de elevi organizati in 20 grupe pentru stagii de practica, a cate 12-16 elevi/grupa si alocati pe sesiuni, cu ajutorul aplicatiei web de tip colaborativ, accesibila atat elevilor, cat si expertilor;
• 260 de elevi participanti la stagiile de practica, timp de 12 luni, organizati in 20 grupe, a cate 12-16 elevi/grupa si implicati in activitati practice, avand ca suport aplicatia web de tip colaborativ;
• vizita de studiu de o saptamana in Italia pentru 50 de elevi beneficiari
• 260 de elevi evaluati in cadrul stagiilor;
• Un ghid de practica elaborat, avand ca suport aplicatia web de tip colaborativ;
• 260 de elevi participanti la orele de consiliere profesionala personalizate.


Autentificare

Utilizator: Parola:
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 “INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”